Čo budem v Liečivom tichu robiť

Môžeš zo seba vypísať všetok svoj strach, smútok, všetku svoju bolesť, úzkosť, všetky svoje pochybnosti, výčitky, všetok svoj stres, hnev. Môžeš zo seba dať von všetky situácie s ľuďmi, ktoré ti kedy ublížili, ktoré ťa kedy ťažili. Môžeš bez obáv písať o hocičom, čo ťa v živote ranilo.

Všetko čo považuješ za dôležité pre svoj vnútorný pokoj, to všetko môžeš napísať a odoslať k nám do Liečivého ticha. Môžeš napísať desiatky či stovky emailov, pokiaľ sám na sebe neucítiš, že si zo seba strhol všetko to, čo ti ubližovalo.

Raz a navždy môžeš za sebou nechať všetky veci, ktoré v tebe boli doteraz nevyriešené.

Liečivé ticho je niečo ako psychológ, ktorý ťa vypočuje, ale nebude ťa súdiť a nechá ťa nájsť vlastné odpovede.

V Liečivom tichu budeš zbierať svoju vnútornú silu, svoj vnútorný pokoj, svoje vnútorné šťastie, svoj vnútorný úsmev, svoju vnútornú vieru, svoju vnútornú lásku. Toto všetko môžeš získať za to, že do Liečivého ticha pošleš svoje vnútorné strachy, bolesti, hnevy, výčitky, pochybnosti, smútky, úzkosti, depresie, vyhorenia, ochorenia.

Pinterest