LIEČIVÉ TICHO A TY

Projekt Liečivé ticho je zameraný len a len na teba. Je o tvojej komunikácii s tvojimi starosťami, strachmi, bolesťami. Je zameraný na tvoje potreby, tvoje otázky a odpovede, na tvoje bolesti, smútky, strachy, ochorenia, starosti, problémy, rany, pády, výčitky. Je zameraný na tvoje úzkosti, depresie, osamelosť, na tvoje nepochopenie, odmietanie. Jednoducho je celý o tebe a pre teba. Len ty rozhoduješ, čo do Liečivého ticha vložíš a len ty rozhoduješ, čo všetko v ňom nájdeš. Liečivé ticho ti ponúka možnosť pozrieť sa na také miesta vlastnej duše, na ktorých si možno ešte nebol.

Je úplne prirodzené, že sú našou súčasťou aj negatívne emócie, dokonca sú veľmi dôležité. Podstatné však je, aby neprevažovali nad tými pozitívnymi a nestali sa tak deštruktívnymi. Ak je tvoj život skoro v troskách a ty sa nevieš pohnúť z miesta, či dokonca padáš na dno, cítiš sa vyhoretý, negatívne emócie sa stali deštruktívnymi a to je treba napraviť. Je potrebné, aby sa v tebe emócie dostali do rovnováhy.

V Liečivom tichu môžeš vypustiť všetky emócie, ktoré ti ubližujú, všetky strachy, ktorých sa bojíš, všetky výčitky, ktorými sa bičuješ, všetky otázky, na ktoré chceš odpovede. Môžeš v ňom zanechať svoj smútok, tu môžeš nechať svoju osamelosť, uvoľniť svoju bolesť.

V Liečivom tichu môžeš prejsť tmavé zákutia samého seba bez toho, aby ťa v nich niekto ohrozoval. Môžeš v ňom nechať všetko, ale úplne všetko, čo ťa kedy v živote ťažilo. Sem môžeš písať o čomkoľvek, čo ti príde dôležité.

Môžeš objaviť svoju vnútornú silu, vnútorný pokoj, radosť, šťastie, zdravie, lásku, hojnosť. Všetko to, čo v tebe prekrývajú doterajšie skúsenosti. To všetko v tebe je. A tu, tu to môžeš v sebe prebudiť.

Nikto ti nebude do ničoho rozprávať, nikto ťa nebude poučovať, nikto tebou nebude manipulovať, nikto ťa nebude znehodnocovať, nikto ťa nebude ponižovať, ani urážať. Tu ti nikto nebude ubližovať. V Liečivom tichu nájdeš iba povzbudenie, pochopenie a podporu. Ty budeš hrdinom svojho príbehu.

Nikto neprezradí a nikto sa nedozvie to, čo je obsahom tvojho Liečivého ticha, pretože všetko čo do neho vložíš sa rozplynie, zmizne, zmaže, presne tak ako tvoje bolesti, trápenia, strachy, smútky, úzkosti, výčitky.

Tu je to iba o tvojom priestore a tvojom čase pre seba samého.

Si tu v bezpečí, môžeš sem hocikedy prísť a nájdeš svoj prístav vnútorného pokoja. 

Pinterest